АТМ-Спасов ЕООД ®

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане, котли, тръбопроводи, газови инсталации


Добре дошли на нашия сайт! Ние предлагаме на нашите клиенти:

 

Мостови и козлови кранове, електрически телфери - производство, сервиз и преустройство, доставка и монтаж на дистанционно радио-управление за тях;

Асансьори - монтаж и сервиз;

Ремонт и поддръжка на:

  • Съдове, работещи под налягане (с работно налягане до 1,6 МРа);
  • Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;
  • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с външен диаметър 76 mm и по-голям, и температура на транспортираната среда до 350°С или налягане до 4 МРа включително;
  • Стоманени газови инсталации за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради с максимално работно налягане по-ниско от 0,01 МРа.

 

Оперативна програма: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Чрез настоящата схема фирма "АТМ-Спасов "ЕООД ще допълни и надгради мерките реализирани с договор по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-2.3.02 "Безопасен труд".

Разработване и внедряване на система за оптимизация на работния процес, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници, подобряване на взаимоотношенията и координация в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива във фирма АТМ-Спасов ЕООД

- Пакет документи за Услуга внедряване на с-ма за управление на човешки ресурси - изтегли оттук

Доставка на софтуер за управление на човешките ресурси във фирма АТМ-Спасов ЕООД

- Пакет документи за Доставка на софтуер - изтегли оттук