АТМ-Спасов ЕООД ®

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане, котли, тръбопроводи, газови инсталации

Консултиране, проектиране, монтаж и сервиз на асансьори

Осъзнавайки нуждата от вземане на правилни решения "АТМ-Спасов" ЕООД ще Ви консултира в трудните моменти на вземане на решения по време на проектирането на Вашата сграда относно избора на асансьор.

Точното изчисление на човекопотока в сградата е един от най-важните фактори при определяне типа на нужният Ви асансьор. В зависимост от предназначението на асансьора се определя товароподемността му, типа и размера на вратите, разположението на машинното помещение и т.н. Стандартите за асансьори, особено след хармонизирането им с европейските стандарти от серията EN 81, не са особено познати на проектантите, работещи в строителството. Това води до груби грешки при залагане на параметрите на асансьорите, както и при изпълнението на строителните дейности, осигуряващи точното проектиране, производство и монтаж на асансьора.

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане от фирма АТМ - СпасовПознаването и спазването на на стандартите осигурява гарантирана безопасност за ползвателите и безпроблемна работа за монтажниците на асансьори.

Ремонти на асансьори в процес на експлоатация

Екипът на фирмата извършва също и следните специализирани ремонтни услуги за всички видове асансьорни уредби:

  • Основни;
  • Частични;
  • Текущи;
  • Планови.

Ние сме една от малкото фирми, които разполагат със собствен персонал, обучен на високо ниво в монтажа, ремонта и сервизното поддържане на асансьори.
Извършваните от нас дейности отговарят на изискванията на Наредбите за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.

"АТМ-Спасов" ЕООД осигурява 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансъорите. При възникване на аварийни ситуации, независимо по кое време на денонощието и кой ден от седмицата, фирмата ни е предоставила телефони за денонощна комуникация, включително и в празнични дни и дежурен технически персонал.

Фирмата ни разполага със собствен автопарк. По този начин може да сте сигурни,че когато имате нужда, ние ще сме при Вас в рамките от 30 мин. (при аварийни ситуации) до 2 часа от момента на обаждането.