АТМ-Спасов ЕООД ®

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане, котли, тръбопроводи, газови инсталации

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015 със сертификат № 18085 C, съгласно процедурите на European Foundation for Quality Management.
 
“АТМ-Спасов” ЕООД притежава удостоверения за дейност:
№ ПД031 от 04.09.2007 г., и № ПД216 от 11.12.2012 г., издадени от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на Република България.