АТМ-Спасов ЕООД ®

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане, котли, тръбопроводи, газови инсталации

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане от фирма АТМ - СпасовЕднолично дружество с ограничена отговорност “АТМ - Спасов” ЕООД - Пазарджик e регистрирано през 2004 г. и е продължител на дейността на ЕТ “АТМ - Спасов”, създаден през 1991 г.

Фирмата е с утвърдени позиции на българския пазар. Разполага с централен офис, офис /помещение/ за служителите и складова база.

“АТМ - Спасов” ЕООД - Пазарджик е сертифицирано по ISO 9001:2000.

Интеграцията на подходящ квалифициран персонал, използването на съвременни методи за работа, висока прецизност, точност и коректност,
поддържани от непрекъснат контрол на извършената работа, позволява да се постигне високо качество на предлаганите услуги и доверие у всеки клиент.

Ние сме една от малкото фирми, които разполагат със собствен персонал, обучен на високо ниво в монтажа, ремонта и сервизното поддържане на: повдигателни съоръжения и асансьори; съдове под налягане; парни и водогрейни котли; тръбопроводи за пара и гореща вода; газови инсталации.

„АТМ - Спасов” ЕООД осигурява 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансъорите. Фирмата предоставя телефони за денонощна комуникация, на които нашият технически персонал ще реагира при възникване на аварийни ситуации, независимо от времето на денонощието и от деня от седмицата (включително и в празнични дни).

Фирмата разполага със собствен автопарк и при нужда, ние ще сме при Вас в рамките на 30 минути (при аварийни ситуации) или до 2 часа от момента на обаждането при останалите случаи.