АТМ-Спасов ЕООД ®

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане, котли, тръбопроводи, газови инсталации

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане от фирма АТМ - Спасов “АТМ - Спасов” ЕООД - Пазарджик е сертифицирано по ISO 9001:2000 с рег. № 44 100 07106, съгласно процедурите на TüV nord cert gmbH.

С внедряване на Системата за управление на качеството ръководството на дружеството си поставя следните цели по качеството: да постигнем и поддържаме изискванията на международните стандарти по отношение на техническото равнище и качеството на предоставяните услуги, като:

  • правим всичко добре от първи път;
  • реагираме на аварийните и ремонтните ситуации точно навреме;
  • съблюдаваме съществените изисквания за безопасност на поддържаните от нас СПО, съгласно Европейските директиви.

Политиката по качеството се основава на: поддържане доверието на клиентите чрез все по-обхватно професионално и отговорно задоволяване на техните нужди, потребности и изисквания, предпочитания и очаквания в областта на сигурността и безопасността при поддържане, монтаж и ремонт на съоръженията.