АТМ-Спасов ЕООД ®

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане, котли, тръбопроводи, газови инсталации

Ремонт и поддръжка на кранове, асансьори, съдове под налягане от фирма АТМ - СпасовМонтаж, ремонт и сервизна поддръжка на:

- Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа;

- Парни и водогрейни котли с работно налягане до
1,6 МРа;

- Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с външен диаметър 76 мм и по-голям, и температура на
транспортираната среда до 350°С или налягане до
4 МРа включително;,

- Стоманени газови инсталации за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради с максимално работно налягане по-ниско от 0,01 МРа.

"АТМ-Спасов" ЕООД разполага със собствен квалифициран персонал, обучен на високо ниво.

Извършваните от нас дейности отговарят на изискванията на Наредбите за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.